Skip to Content Skip to Index Page
content page title

Brussen Cursus

Evenementen
Brussengroep
Groepen voor kinderen (8 -16 jaar) met een broer of zus met autisme.

Algemeen
“Als we ruzie hebben, moet ik altijd verstandig zijn.”
“ Ik moet altijd rekening met mijn broer houden.”
“ Soms moet ik wat doen en mijn zus niet, bijvoorbeeld afdrogen. Dat vind ik niet eerlijk.”
“Ik ben er ook nog.”

Dit zijn veelgehoorde uitspraken van broers of zussen (brussen) van kinderen met autisme.
Voor een brus is het niet altijd even duidelijk wat er precies met
zijn broer/zus aan de hand is. Hoe is het voor brussen om op te groeien met een broer of zus die
‘anders’ is en vaak meer zorg en aandacht vraagt van de ouders?
Tijdens de brussengroep van CJG-ML gaat speciale aandacht uit naar de brus.

Voor wie?
De brussencursus is bedoeld voor kinderen (van 8 - 16 jaar) die een broer of zus hebben met autisme.
Er worden groepen georganiseerd voor kinderen uit verschillende
leeftijdscategorieën, zodat brussen ervaringen kunnen delen met leeftijdsgenoten. Er kunnen
ongeveer 8 kinderen deelnemen per groep.

Doel en inhoud van de cursus
Tijdens de cursus kunnen brussen ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over wat er met
hun broer of zus aan de hand is en leren hoe met de thuissituatie om te gaan. Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals: gevoelens uiten, aandacht en plaats van de brus in het gezin. Bij het aanbieden van de verschillende thema’s worden er verschillende werkvormen gebruikt (bijv. knutselen, rollenspellen, groepsspelletjes) en kinderen krijgen ook thuisopdrachten.
Daarnaast is er altijd tijd voor iets dat de kinderen zelf willen inbrengen.

Voor de ouders zijn er een tot twee ouderbijeenkomsten waarin gesproken wordt over de positie
en gevoelens van de brus en wat het kind van de ouders nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen.

Waar en wanneer?
Ouderavond dinsdag 20 augustus
Bijeenkomst 1: maandag 16-09
Bijeenkomst 2: maandag 23-9
Bijeenkomst 3: Maandag 07-10
Bijeenkomst 4: maandag 21-10
Bijeenkomst 5: maandag 28-10
Bijeenkomst 6: maandag 11-11
Bijeenkomst 7: Maandag 18-11
Bijeenkomst 8: maandag 09-12

De starttijd 15:30uur- 17:00u

Praktische informatie
• Er zijn 6-8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur en wordt gegeven na schooltijd. Tevens zijn er een tot twee ouderavonden.
• De groepen worden gegeven in Roermond en Weert.
• Kosten: De cursus is gratis toegankelijk .
• Kennismaking: Voor de start van de groep krijgt u samen met uw kind een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de cursusleiders.
• Informatie en aanmelding: www.cjgml.nl of bel: 088-43 88 300

Jouw uitje op UitTipsLimburg.nl?

Plaats nu je uitje
Back to Top