Skip to Content Skip to Index Page
content page title

Watermolenlandschappen

Kunst, Cultuur & Educatief

Waarschijnlijk bezoek je niet vaak een molen van binnen. En weet je ook dat er verschillende soorten molens bestaan? De ene molen is de andere niet.

Wij nodigen u uit voor een boeiende lezing over Watermolenlandschappen door de heer Hans de Mars. 

Watermolenlandschappen; een historisch landschap met toekomst. In zijn presentatie gaat hij in op de herkomst en ouderdom van de watermolens in onze omgeving en de gebruiksfuncties die molens hadden in de toenmalige maatschappij.

Al sinds de 9e en 10e eeuw, maar wellicht zelfs al ver daarvoor hebben watermolens een wezenlijke invloed gehad op het landgebruik door de mens en het functioneren van water en ecosystemen in beekdalen, zowel in ons land als daarbuiten. Geen wonder eigenlijk als men bedenkt dat watermolens het beekwater vaak ruim een tot twee meter hoog opstuwden. Waterberging en conservering avant-la-lettre.

Uit de periode 1800-1900 is de aanwezigheid van watermolens goed gedocumenteerd. Wie echter in oude archieven duikt vindt al snel aanwijzingen voor de aanwezigheid van nog veel meer molens. Dit geldt ook voor het Land van Montfort en omstreken. De Linnermolen zullen sommigen zich misschien nog kunnen herinneren, maar ooit waren er meer. Ook deze passeren de revue. Vooral vanuit ecologische hoek is de rol van de cultuurhistorie in het waterbeheer lange tijd sterk onderschat.

Jouw uitje op UitTipsLimburg.nl?

Plaats nu je uitje
Back to Top
Laden...