Skip to Content Skip to Index Page
content page title

Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning

Kunst, Cultuur & Educatief

Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan? Tijdens de verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden met behulp van de gnostieke wijsbegeerte.

Gnosis wordt wel verklaard als diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of licht, dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de hand van diverse thema's (wat wordt bedoeld met de overbekende termen: lichaam, ziel en geest? Bestaat reïncarnatie en zo ja: wat reïncarneert er dan en waartoe? Hoe vindt de mens het voor hem of haar bedoelde pad van geestelijke wording?) op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit.

De bijeenkomsten op dinsdagavond duren van 20.00-22.00 uur en worden gehouden in het centrumgebouw van het Lectorium Rosicrucianum, Wycker Grachtstraat 20 in Maastricht. De kosten voor de verkenningen plus informatiemap en kennismakingsdag op Renova plus lunch bedraagt 50 euro.

Jouw uitje op UitTipsLimburg.nl?

Plaats nu je uitje
Back to Top
Laden...