Skip to Content Skip to Index Page
Terug naar de natuur: ons paradijs.

Terug naar de natuur: ons paradijs.

De werken van de kunstenaars van verschillende kunstkringen waaronder o.a. leden van de kunstkring Henry Jonas en de Limburgse kunstkring laten ons stilstaan bij hoe onze wereld er nu uitziet en wat er door de wereldburgers aan bijgedragen kan worden om deze achteruitgang en vernietiging van onze wereld een halt toe te roepen door het toepassen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen is een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.
Het uiteindelijke uitgangspunt om stil te staan bij Terug naar de natuur is dat de kunstenaars ons paradijs zeer belangrijk vinden waarbij de begrippen welzijn/ geluk, discriminatie, gezondheid en klimaatverandering vier belangrijke thema's zijn in onze huidige samenleving. Hierbij willen zij vooral niet vergeten dat harmonie, tolerantie, verdraagzaamheid en acceptatie de onderliggende waarden zijn om ons paradijs vorm te geven en uit te dragen naar de toekomst toe. Onze daadkrachtige levenshouding draagt er vanzelfsprekend toe bij.
Sommige werken laten nadrukkelijk zien het heden, het verleden en de toekomst. Vooral is er aandacht voor het verschil hoe de wereld er vroeger uitzag en het hedendaagse beeld. Het veranderen van onze levenshouding is doorslaggevend. Om van deze wereld in de toekomst een paradijs te maken en te behouden voor de volgende generatie moeten we onze levensstijl veranderen en moeten we ons hiervoospeciaal moeten inspannen.

Noteer deze alvast in je agenda Tips van onze redactie

Noteer deze alvast in je agenda Tips van onze redactie

Jouw uitje op UitTipsLimburg.nl?

Plaats nu je uitje
Back to Top
Laden...